Japón

Plantilla Más

1 Eiji Kawashima A 23 Shuichi Gonda A
12 Shunsaku Nishikawa A 2 Atsuto Uchida DF
22 Maya Yoshida DF 15 Yasuyuki Konno DF
5 Yuto Nagamoto DF 16 Yuzo Kurihara DF
19 Masahiko Inoha DF 21 Hiroki Sakai DF
3 Gotoku Sakai DF 17 Makoto Hasebe V
7 Yasuhito Endo V 4 Keisuke Honda V
10 Shinji Kagawa V 8 Hiroshi Kiyotake V
13 Hajime Hosogai V 14 Kengo Nakamura V
20 Hideto Takahashi V 19 Takashi Inui V
9 Shinji Okazaki D 11 Mike Havenaar D
18 Ryoichi Maeda D Alberto Zaccheroni DT
8 Hiroshi Kiyotake D 12 Shusaku Nishikawa A
6 Masato Morishige DF 5 Yuto Nagatomo DF
16 Hotaru Yamaguchi V 9 Shinji Okazaki V
14 Toshihiro Aoyama V 18 Yuya Osako D
20 Manabu Saito D 11 Yoichiro Kakitani D
13 Yoshito Okubo D 13 Yoshito Okubo V
 Ver Plantilla Completa

Estadísticas de Japón Más